Colecţiile de Paleontologie

Colecţiile de paleontologie au o importanţă deosebită deoarece cuprind dovezi de netăgăduit şi permit reconstituirea evoluţiei vieţii pe Pământ, precum şi a relaţiilor filogenetice dintre specii.

Colecţia de paleontologie (fosile) a MNINGA cuprinde 4.768 piese aparţinând tuturor grupelor de animale. Parte au fost descoperite de către Prof. Gregoriu Ştefănescu sau achiziţionate de către Dr. Grigore Antipa în perioada cât au condus muzeul. De asemenea o contribuţie la îmbogăţirea acestei colecţii a adus-o Leonid Apostol, prin cercetările efectuate asupra faunei cuaternare din Câmpia Română şi Transilvania, precum şi prin schimburile cu instituţii din Europa (astfel în colecţie au ajuns specii de trilobiţi).

Cea mai valoroasă piesă din colecţiile muzeului este scheletul de Deinotherium gigantissimum, descoperit în anul 1890 de către Gregoriu Ştefănescu la Mânzaţi, jud. Vaslui. Alte piese deosebite sunt scheletul de mastodont, de cerb gigant (Megaceros giganteus), de urs de peşteră (Ursus spaeleus), mamiferul cu carapace – Glyptodon typus, ca şi originalele fosile de Ichtyosaurus din calcarele litografice din Germania.